ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Magnifique Haar en Visagie zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van de op dat moment geldende algemene voorwaarden aanvaardt.
1.3 Algemene voorwaarden kunnen door Magnifique Haar en Visagie te allen tijde gewijzigd worden.
1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Magnifique Haar en Visagie worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Magnifique Haar en Visagie worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Magnifique Haar en Visagie ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van Magnifique Haar en Visagie  zijn vrijblijvend en Magnifique Haar en Visagie  behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Magnifique Haar en Visagie  behoudt zich ten alle tijden het recht om verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.
2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Magnifique Haar en Visagie . Magnifique Haar en Visagie  is gerechtigd zonder opgaaf van reden bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

ARTIKEL 3. LEVERING EN VERZENDING

3.1 De wijze van verzending wordt door Magnifique Haar en Visagie  bepaald, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 Magnifique Haar en Visagie  is niet aansprakelijk voor vertragingen in het verzend traject.
3.3 Leveringstijden gelden steeds voor benadering en in geen geval kan Magnifique Haar en Visagie  voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van leveringstijd aansprakelijk worden gesteld.
3.4 Verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport zullen door Magnifique Haar en Visagie  worden vergoed mits hiervoor duidelijk bewijs kan worden geleverd en de zending met een aanvullende dienst is verstuurd.
3.5 Producten welke niet op voorraad zijn worden niet automatisch nagezonden.
Magnifique Haar en Visagie  zal de koper hier binnen vijf werkdagen van op de hoogte stellen.
De koper heeft dan de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.
3.6 Koper dient producten welke foutief of niet geleverd zijn binnen 5 werkdagen na ontvangst bij Magnifique Haar en Visagie  kenbaar te maken. Foutieve producten dienen eerst (op kosten van verkoper) retour te zijn gekomen voordat wij de nieuwe producten verzenden. Indien er ontbrekende producten zijn volgens de koper, dienen wij dit eerst te bevestigen/onderzoeken.

ARTIKEL 4. PRIJZEN
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten op onze website zijn in euro’s, inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten.
4.2 Voor bestellingen met een afleveradres buiten Nederland worden tarieven van de reguliere post gehandhaafd.

ARTIKEL 5. BETALINGEN

5.1 Betaling dient voor de levering (tenzij anders is overeengekomen) overgeboekt te worden op:
Rabobank-rekening: NL31RABO0304458635 ten name van Magnifique Haar en Visagie
Onder vermelding van uw naam en uw Magnifique factuurnummer.

ARTIKEL 6. GARANTIE / RUILEN

6.1 Het artikel hoort binnen veertien (14) dagen na factuurdatum retour gezonden te worden.
Voor alle retourzendingen gebruikt de koper het ruil en retour formulier dat bij elke bestelling
wordt meegezonden.
De klant is ervan op de hoogte dat haarproducten vallen onder de groep cosmetica en behoeven i.v.m. hygiëne niet te worden geaccepteerd door Magnifique Haar en Visagie  voor omruiling of retour als de verzegeling verbroken, beschadigd, opnieuw dichtgeplakt etc. is. Het product hoort zich in originele staat te bevinden.
Overige cosmeticaproducten zoals verzorgingsproducten en make-up producten kunnen niet worden geretourneerd. Kosten voor retourzendingen zijn voor de koper tenzij er door Magnifique Haar en Visagie  een onjuiste levering is
gedaan.
Niet aangetekend retour zenden is voor risico van de koper. Magnifique Haar en Visagie is niet verantwoordelijk voor de vermissing of vertraging van een retourzending. Onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde
retourzendingen worden niet door Magnifique Haar en Visagie  geaccepteerd. De koper dient de artikelen dusdanig te verpakken dat beschadiging wordt vermeden.
6.2 Magnifique Haar en Visagie  geeft enkel geld retour mits er aan artikel 6.1 wordt voldaan.
6.3 (Verzend)Kosten die gemaakt worden om goederen te ruilen zijn voor rekening van de koper.
6.4 Niet aangetekend retour zenden is voor eigen risico van de koper.
6.5 Na retourzending binnen een termijn van veertien (14) dagen heeft de klant 1 maand de tijd om een nieuwe bestelling te plaatsen voor eenzelfde bedrag of meer.
6.6 De koper is verplicht te controleren of de bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling.
Eventuele afwijking in kleuren, texturen en of modellen, voor zover acceptabel kunnen niet geretourneerd of geruild worden.
Indien dit niet het geval is dient de koper dit binnen acht (8) dagen na aflevering te melden per e-mail aan Magnifique Haar en Visagie  onder vermelding van de naam van de koper, het bestelnummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.
Magnifique Haar en Visagie  zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel niet wordt geaccepteerd op gegronde redenen.
Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Magnifique Haar en Visagie  terzake van enig gebrek.
6.7 Foto’s van de producten op de website van Magnifique Haar en Visagie  zijn slechts ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De klant is er van op de hoogte dat hairextensions een natuur product zijn en producten soms iets kunnen afwijken in kleur en lengte.
6.8 Magnifique Haar en Visagie  kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor schade die geleden wordt door onjuiste (retour)verzendingen met onjuiste artikelen.
6.9 Magnifique Haar en Visagie  behoudt zich ten alle tijden het recht om prijzen,verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.
6.10 Magnifique Haar en Visagie  ruilt geen producten en/of geeft geen geld retour op gebruikte goederen welke in goede of geen goede staat verkeren.
6.11 Een retour zending wordt pas omgeruild wanneer deze door Magnifique Haar en Visagie  ontvangen & goedgekeurd is. Magnifique Haar en Visagie  heeft acht (8) werkdagen, na ontvangst van retourzendingen, de tijd
terugstortingen te voldoen.

ARTIKEL 7. KLACHTEN

7.1 Magnifique Haar en Visagie geeft één maand garantie na of tijdens het dragen van het haar. Magnifique Haar en Visagie garandeert u enkel dat wij 100%
echt human hair verkopen. Wij vergoeden geen hairextensions meer na een maand dragen. Indien er klachten
ontstaan zoals droogheid of haaruitval na een zijn wij niet aansprakelijk.
Wij adviseren in ieder geval altijd de juiste verzorgingsproducten te gebruiken voor onze extensions om de maximale draagtijd te kunnen behalen. Indien er twijfels of vragen zijn met betrekking tot de kwaliteit van ons haar na het gebruiken hiervan kunt u ons altijd contacteren. Ons team helpt u graag bij vragen en/of meer informatie. Klachten betreffende ontevredenheid over onze diensten en service nemen wij in behandeling per email.
7.2 Magnifique Haar en Visagie neemt uitsluitend de klacht van de officiële koper, zoals in het klantenbestand bekend, in behandeling.
7.3 De klant kan de klacht per mail aangeven: info@magnifiquehaarenvisagie.nl of schriftelijk per post: Magnifique Haar en Visagie
Afdeling klachten, Magnifique Haar & Visagie, Industrieweg 12 5262GJ Vught.
7.4 De koper is verplicht alle medewerking te verlenen aan Magnifique Haar en Visagie welke nodig is om de klacht in alle redelijkheid op te lossen.
7.5 Het bewerken van het haar met stijltang, föhn, of krultang is voor het eigen risico van de koper en geven wij geen garantie.
7.6 Het kleuren of chemisch bewerken van de hairextensions met permanent, blondeermiddelen, haarverf, haarspoelingen,
zilvershampoo of andere kleurveranderende producten zijn op eigen risico
7.7 Magnifique Haar en Visagie  geeft geen garantie op verkeerde kleur of textuur keuze van de klant.
7.8 Magnifique Haar en Visagie  geeft geen garantie op een bevestigingssyteem dat niet als prettig wordt ervaren door de kant.
7.9 Magnifique Haar en Visagie  geeft geen garantie op verkeerd gebruik/verzorging van producten
7.10 Magnifique Haar en Visagie  is niet aansprakelijk voor de arbeid van derden.
7.11 Het korter knippen van de keratine bondings en I-tip is op eigen risico.
7.12 Het in stukken knippen van de haarband van een Hair Weft is op eigen risico.
7.13 Retour zending geeft geen garantie voor vergoeding.
7.14 De klant wordt geacht zijn/haar eigen verantwoording te nemen wanneer er een probleem ontstaat waar Magnifique Haar en Visagie  geen schuld aan heeft.
7.15 De klant wordt geacht een klacht in alle eerlijkheid te melden. Indien er sprake is van verdraaide feiten zal Magnifique Haar en Visagie  de klacht niet in behandeling nemen of onderzoek stop zetten.
7.16 Over verworpen klachten kan niet worden gecorrespondeerd.

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over wanneer alle betalingen door de koper aan Magnifique Haar en Visagie zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VRIJWARING

9.1 De koper dient Magnifique Haar en Visagie te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op Magnifique Haar en Visagie  jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door Magnifique Haar en Visagie  geleverde zaken.
9.2 In enkele wetenschappelijke publicaties lijkt te worden gesteld dat hairextensions wellicht schade zouden kunnen toebrengen aan het eigen haar en de hoofdhuid.
Deze beweringen zijn in andere publicaties echter weersproken, waarbij voorts duidelijk wordt gewezen dat, indien al sprake is van schade, deze ook het gevolg kan zijn van ondeskundig gebruik van de hairextensions.
a.Er is geen eenduidige wetenschappelijke berichtgeving beschikbaar over de mogelijke schade door hairextensions en/of ondeskundig gebruik van hairextensions.
b. In aanvulling op bovenstaande stelt Magnifique Haar en Visagie evenwel uitdrukkelijk op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor iedere vorm van schade, waaronder fysiek of psychisch, die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van hairextensions.
c. Het gebruik van hairextensions en/of de toebehoren hiervan, geleverd door Magnifique Haar en Visagie, geschiedt geheel op eigen risico.
d. Magnifique Haar en Visagie is niet verantwoordelijk voor de arbeid van derden, waaronder doch niet beperkt het verwerken van producten geleverd door Magnifique Haar en Visagie.

ARTIKEL 10. BEVOEGDE RECHTER

10.1 Bij geschillen is de rechter van de plaats van onze vestiging, of ter onzer keus bevoegd.

ARTIKEL 12. COPYRIGHT

12.1 Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Magnifique Haar en Visagie mogen niet zonder toestemming gekopieerd worden.

0